Αποτελέσματα

IO4: Εργαλεία παραγωγής και μέτρησης που χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία αλουμινίου (Εργαλειοθήκη Αλουμινίου) Τομέας και σημεία παρατήρησης στην εργασία

Με τη δημιουργία μιας διαδικτυακής εργαλειοθήκης και ενός χάρτη παρατήρησης στην εργασία, αυτή η παραγωγή σκοπεύει να αναβαθμίσει τους καθηγητές ΕΕΚ, τους μαθητές και τους εργάτες στη βιομηχανία τεχνολογιών αλουμινίου. Αυτή η έξοδος θα παρέχει βιομηχανικά εργαλεία και μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ενότητες κατάρτισης για τα ελαφρά μέταλλα. Αποτελεί υποστηρικτικό υλικό για τα O1 και O3.

Εργασίες
Εκθέσεις - Αποτελέσματα
Apply for on-the-job observation points