Αποτελέσματα

IO2: Διαδικτυακές διαδραστικές τομεακές εκπαιδευτικές ενότητες για την εκμάθηση κοινωνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων

Οι εργάτες και οι σπουδαστές επαγγελματικών σπουδών στην Τεχνολογία Μετάλλων και στις Τεχνολογίες Ελαφρών Μετάλλων θα επωφεληθούν από ένα συνδυασμό ενοτήτων κατάρτισης σε κοινωνικές και ψηφιακές δεξιότητες. Οι εκπαιδεύσεις θα έχουν δύο πτυχές:

Α) Οι τεχνολογικά αναλφάβητοι, οι εγγράμματοι και οι προχωρημένοι θα αποτελέσουν στόχο της δέσμης κατάρτισης για τις ψηφιακές δεξιότητες.
Β) Τα θέματα που θα καλυφθούν στην ενότητα κατάρτισης για τις ήπιες δεξιότητες θα περιλαμβάνουν μια ολοκληρωμένη θεματολογία που θα κυμαίνεται από την προετοιμασία του βιογραφικού σημειώματος έως την αποτελεσματική επικοινωνία και τα πρότυπα ηγεσίας.

Εργασίες
Εκθέσεις - Αποτελέσματα
O2A1: Έρευνα πεδίου και ανάλυση αναγκών
Οδηγός χρήσης για μαθητές