Συνεργάτες

Είμαστε μια ομάδα 6 οργανισμών με έδρα την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

IDDMIB (Συντονιστής)

ΤΟΥΡΚΙΑ

Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Σιδηρούχων και Μη Σιδηρούχων Μετάλλων της Κωνσταντινούπολης ιδρύθηκε το 1986 υπό τη Γενική Γραμματεία των Συνδέσμων Εξαγωγέων Μεταλλικών και Μεταλλικών Προϊόντων της Κωνσταντινούπολης και αντιπροσωπεύει περισσότερες από 7000 εταιρείες-μέλη. Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Σιδηρούχων και Μη Σιδηρούχων Μετάλλων Κωνσταντινούπολης ιδρύθηκε με σκοπό να συμβάλει στη βελτίωση των εξαγωγών, να πραγματοποιεί συναλλαγές που σχετίζονται με τις εξαγωγές για λογαριασμό των μελών του και να συντονίζει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις σχέσεις των εξαγωγέων, να βρίσκει λύσεις στα προβλήματά τους και να τους παρέχει καθοδήγηση.

Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών ΣΘΕΒ

ΕΛΛΑΔΑ

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Βιομηχανιών & Επιχειρήσεων (ΣΘΕΒ) είναι η καρδιά της οικονομικής δραστηριότητας και του επιχειρηματικού κόσμου στη Θεσσαλία και αποτελεί επίσης έναν καταξιωμένο κοινωνικό εταίρο, ο οποίος συμβάλλει αποφασιστικά στη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και την οικονομική ανάπτυξη γενικότερα.

Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

ΕΛΛΑΔΑ

Το iED είναι ένας ερευνητικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 2005, με επίκεντρο την προώθηση της επιχειρηματικότητας για όλους. Η κύρια δραστηριότητα του οργανισμού είναι η υλοποίηση έργων στο πλαίσιο ορισμένων από τα πιο επιδραστικά και πρωτοποριακά προγράμματα της Ευρώπης, όπως HORIZON 2020 και ERASMUS+.

Ομοσπονδία Αλουμινίου (ALFED)

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Η Ομοσπονδία Αλουμινίου (ALFED) είναι η φωνή της βρετανικής βιομηχανίας αλουμινίου και εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις που επεξεργάζονται, εμπορεύονται και εργάζονται με αλουμίνιο – προωθούμε την καινοτομία, προωθούμε τις βέλτιστες πρακτικές, αναπτύσσουμε δεξιότητες και προασπίζουμε τα συμφέροντα των μελών. Από την κατάρτιση και τη δικτύωση έως την έρευνα, την υπεράσπιση, την άσκηση πίεσης και την προβολή, βοηθάμε τα μέλη μας να επιλύσουν προβλήματα, να αξιοποιήσουν ευκαιρίες και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Η ALFED εργάζεται για τη διεύρυνση της αγοράς προϊόντων αλουμινίου στο Ηνωμένο Βασίλειο και για την προώθηση των συμφερόντων των μελών της.

TALSAD - Τουρκική Ένωση Βιομηχάνων Αλουμινίου

ΤΟΥΡΚΙΑ

Ως ο κορυφαίος εκπρόσωπος της τουρκικής βιομηχανίας αλουμινίου, η TALSAD εργάζεται για τη βιώσιμη ανάπτυξη και εξέλιξη της βιομηχανίας αλουμινίου στις τοπικές και περιφερειακές αγορές, την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων και προηγμένων τεχνολογιών, την εφαρμογή ορθών πρακτικών στον τομέα της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος και εργάζεται για την ανάπτυξη ισχυρών τοπικών και διεθνών συνεργασιών.

Πανεπιστήμιο Fatih Sultan Mehmet Vakif

ΤΟΥΡΚΙΑ

Το Πανεπιστήμιο του Ιδρύματος Fatih Sultan Mehmet ιδρύθηκε το 2010 με απόφαση της Συνέλευσης Ιδρυμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Ιδρυμάτων. Λειτουργεί με 8 σχολές, δηλαδή τη Φιλοσοφική Σχολή, τη Σχολή Καλών Τεχνών, τη Νομική Σχολή, τη Σχολή Ισλαμικών Επιστημών, τη Σχολή Μηχανικών, τη Σχολή Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασμού, τη Σχολή Εκπαίδευσης και τη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Από την άλλη πλευρά, το FSMVÜ, το οποίο προσφέρει επίσης μεταπτυχιακή εκπαίδευση στους φοιτητές, παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες με την Επαγγελματική Σχολή Καλών Τεχνών και την Επαγγελματική Σχολή.