Ortaklar

Biz Yunanistan, Türkiye ve Birleşik Krallıkta bulunan 6 kuruluştan oluşan bir takımız.

İDDMİB (Koordinatör)

TÜRKİYE

İstanbul Demir ve Demiş Dışı Metaller İhratçıları Birliği 1986’da İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği altında kurulmuştur ve 7000’den fazla şirketi temsil etmektedir. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği ihracatın geliştirilmesi, üyeleri adına ihracat temelli etkileşimlerin yürütülmesi ve iş faaliyetleri ile ihracatçı ilişkilerinin yürütülmesi, ihracatçıların sorunlarına çözümler üretilmesi ve rehberlik sağlanması amacıyla kurulmuştur.

Yunan Girişimciler ve Endüstriler Derneği STHEV

YUNANİSTAN

Yunan Girişimciler ve Endüstriler Derneği (STHEV) Thessaly bölgesindeki ekonomik faaliyetin ve iş dünyasının kalbidir ve aynı zamanda ticari faaliyetlerin ve genel olarak tüm ekonomik kalkınmanın lehine elverişli koşulların yaratılmasına kararlılıkla katkıda bulunan yerleşik bir sosyal ortağı temsil eder.

Girişimciliğin Geliştirilmesi Enstitüsü

YUNANİSTAN

IED herkes için girişimciliğin teşvik edilmesi odağıyla 2005’te kurulan bir araştırma kuruluşudur. Temel faaliyet alanı Ufuk 2020 ve ERASMUS+ gibi Avrupa’nın en etkili ve çığır açıcı programları kapsamında geliştirilen projelerin uygulanmasıdır.

Alüminyum Federasyonu (ALFED)

BİRLEŞİK KRALLIK

Alüminyum Federasyonu (ALFED), Birleşik Krallık alüminyum endüstrisinin sesidir ve alüminyum işleyen, ticaretini yapan ve alüminyumla çalışan işletmeleri temsil eder – yeniliği teşvik eder, en iyi uygulamaları destekler, beceriler geliştirir ve üye çıkarlarını savunuruz. Eğitim ve ağ oluşturmadan araştırma, savunuculuk, lobi çalışması ve sosyal yardım faaliyetlerine kadar, üyelerimizin sorunları çözmelerine, fırsatlardan yararlanmalarına ve rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı oluyoruz. ALFED, Birleşik Krallık’ta alüminyum ürünleri pazarını genişletmek ve üyelerinin çıkarlarını desteklemek için çalışır.

TALSAD - Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği

TÜRKİYE

TALSAD, Türk alüminyum sektörünün lider temsilcisi olarak, alüminyum sektörünün yerel ve bölgesel pazarlarda sürdürülebilir büyümesi ve gelişmesi, yeni ve ileri teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması, sağlık, güvenlik ve çevre konularında iyi uygulamaların hayata geçirilmesi ile güçlü yerel ve uluslararası ortaklıkların geliştirilmesi için çalışır.

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi

TÜRKİYE

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi kararı ile 2010 yılında kurulmuştur. Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olmak üzere 8 fakülte ile hizmet vermektedir. Öte yandan öğrencilere lisansüstü eğitim de veren FSMVÜ, Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu ile eğitim hizmeti vermektedir.