Fikri Çıktılar

Projenin fikri çıkatıları hakkında daha fazla bilgi edinin

IO1 - Alüminyum Odaklı Hafif Metaller Mesleki Eğitim Modülü Geliştirme

Hafif metaller için endüstriyel ihtiyaca dayalı eğitim modülleri, sektörel İK ihtiyaçlarını sektöre göre doldurmak için tasarlanacaktır. Çıktı, hem ulusal düzeylerde hem de ECVET düzeyinde mevcut Metal teknolojileri müfredatına yenilikçi bir yaklaşımdır. Bahsedilen hafif metaller modülleri spesifik olacak ve metal endüstrilerini Cam, Demir, Çelik, İnşaat perspektiflerini de içerecek şekilde farklı bir bakış açısıyla açıklayacaktır. Modül, hafif metal tasarımının aşağı akış prosedürlerine katkıda bulunur.

ΙΟ2 - Çevrimiçi İnteraktif Sektör Odaklı Sosyal ve Dijital Beceri Öğrenme Modülleri

Metal Teknolojisi ve hafif metal Teknolojileri mavi yakalılar ve meslek öğrencileri, sosyal ve dijital beceri eğitim modüllerinin bir kombinasyonundan faydalanacaktır. Eğitimlerin iki yönü olacaktır:

A) Teknolojik olarak okuma yazma bilmeyenler, okuma yazma bilenler ve ileri düzeyde olanlar, Dijital Beceri eğitim paketi tarafından hedeflenecektir.
B) Sosyal beceri eğitim modülünde kapsanan konular, özgeçmiş hazırlamadan etkili iletişim ve liderlik normlarına kadar kapsamlı bir konuyu içerecektir.

IO3: Eğitim Uygulaması ve ECVET Uyumuna Yönelik Yönergelerin Geliştirilmesi

Bu çıktı kapsamında, ulusal metal teknolojileri eğitim modüllerinin ECVET (Mesleki eğitim ve Öğretim için Avrupa Kredi Sistemi) ile tamamen uyumlu olması için rehber geliştirilecek ve müfredatın pilot uygulaması gerçekleştirilecektir.

IO4: Alüminyum sektöründe kullanılan üretim ve ölçüm araçları envanterinin oluşturulması ve iş başı gözlem platformu

Çevrimiçi envanter ve iş başında gözlem haritası oluşturarak, alüminyum Teknolojileri endüstrisindeki Mesleki Eğitim öğretmenlerinin, öğrencilerin ve mavi yakalı çalışanların becerilerini artırmak amaçlamaktadır. Bu çıktı aracılığı ile, hafif metaller eğitim modüllerinde kullanılacak endüstriyel alet ve makinelere yönelik envanter çalışması gerçekleştirilecek ve iş başında gözlem imkanı sağlanacaktır. Çıktı aynı zamanda, IO1 ve IO3’ü destekleyen bir yapıda olacaktır.

IO5: Hafif Metaller Sektörel İhtiyaç ve Eğitim Programı El Kitabı

El kitabı, proje ile ilgili bilgileri ve proje sonuçlarını MEÖ uzmanları ve diğer alüminyum sektör liderlerine yaygınlaştırmak amacı ile geliştirilecektir. Projede gerçekleştirilen alan araştırmasının devam eden bulgularını vurgulayacak, aynı zamanda hafif metaller çalışanı öğrenme sonuçları için endüstri taleplerini de belirtecektir. Ek olarak, sosyal ve dijital beceriler eğitim modülleri, proje kapsamında geliştirilen platformlar ve çevrimiçi eğitim platformlarına ara nasıl erişileceği hakkında bilgi sunarak, platformunun nasıl kullanılacağı hakkında bilgi içerecektir.