Fikri Çıktılar

IO3: Eğitim Uygulaması ve ECVET Uyumuna Yönelik Yönergelerin Geliştirilmesi

Bu çıktı kapsamında, ulusal metal teknolojileri eğitim modüllerinin ECVET (Mesleki eğitim ve Öğretim için Avrupa Kredi Sistemi) ile tamamen uyumlu olması için rehber geliştirilecek ve müfredatın pilot uygulaması gerçekleştirilecektir.

Faaliyetler
Raporlar - Çıktılar
ECVET Framework ΤR
Uygulama Rehberi