Dersler

Aluvet - Alüminyum Odaklı Hafif Metaller Mesleki Eğitim Modülü Geliştirme

Hafif metaller için eğitim modülleri, endüstriyel sektörün kesin ihtiyaçlarını karşılamak için titizlikle tasarlanmıştır. Öncelikli hedefleri, sektördeki insan kaynağı ihtiyaçlarını kapsamlı bir şekilde ele almaktır. Bu modüllerin önemli bir yönü, ulusal seviyeyle sınırlı kalmayıp ECVET seviyesine kadar uzanan mevcut Metal teknolojileri müfredatına yenilik getirmektir.

Aluvet - Dijital Beceriler ve Sosyal Beceriler için Kapsamlı Eğitim Modülleri

Bu eğitim programının temel amacı, katılımcıları modern işyerinde gelişmek için gereken temel dijital becerilerle güçlendirmektir. Bireysel yeterlilik seviyelerine göre uyarlanmış modüller sağlayarak, her katılımcının mevcut bilgi boşluklarını kapatmak ve mevcut yeterliliklerini geliştirmek için hedeflenen eğitim almasını sağlıyoruz.