AluVET

Alüminyum Sektörü için Mesleki Eğitim ve Öğretim

Genel bakış

“ALUVET projesinin temel amacı, ulusal ve Avrupa düzeyinde Mesleki Eğitim Öğretim (MEÖ) ve ECVET ile bağlantılı eğitim modülleri aracılığıyla, hafif metal/alüminyum aşağı yönlü süreçlerde MEÖ eğitmenlerinin profesyonel gelişimini artırmaktır. Ayrıca, modüller, bu alanlarda öğrenim çıktılarının, çalışan profillerinin ve gerekli becerilerin açık bir bilgi sağlayacaktır.

Hafif metal uygulama ve tasarım yöntemleri, genel metal teknolojisi mesleki kurslardan çok farklıdır ve öğrenim çıktıları farklılık göstermektedir. Ancak diğer MEÖ sağlayıcılarının mevcut kültür ve eğitim programları aşağı yönlü hafif metal tasarım uygulamalarını yeterince içermemektedir, bu da beceri uyumsuzluğuna neden olur.

Öğrencilerin yetersiz yeterliliğinden dolayı, durum ayrıca genç işsizliğine yol açmaktadır. AluVET, sektör ihtiyaçlarına dayalı tam eğitim programları geliştirerek bu sorunları çözmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, bu eğitim programlarının uygulanmasına yardımcı olmak için uyarlama kolaylığı sağlamayı amaçlayan çıktılar sağlayarak MEÖ sağlayıcılarına da yardımcı olacaktır.”

Amaçlar

Yeni sektör ihtiyaçlarına dayalı eğitim programının desteğiyle, genel hedef hafif metal/Alüminyum odaklı metal teknolojisi mesleki öğretmenleri ve öğrencilerinin becerilerini artırmaktır.

Eğitim Farkındalığı

Alüminyum, Avrupa'da düşük karbonlu, kaynak etkin bir ekonomiye dönüşümde önemli bir bileşendir ve bu nedenle Avrupa'da mesleki eğitim sağlayıcıları, eğitmenler, yöneticiler, ilgili karar vericiler ve endüstri temsilcileri arasında öğrenme sonuçları ve bilgi açığının farkındalığını artırmak gerekmektedir.

Öğrenme Merkezi Platformu

Mesleki Eğitim Bursiyerlerine, eğitmenlere, öğrencilere, mavi yakalılara ve alüminyum sektörü yetkililerine, alüminyum sektöründeki alt üretimlerde kullanılan güncel teknolojiler envanterini gösteren platformunun yanı sıra iş başında gözlem hizmet noktalarının sağlanması.

Farkındalığı Artırmak

Eğitmenlerin ve öğrencilerin sektörel ve dijital farkındalığını artırmak, aynı zamanda hafif metal sektöründe yeni programlar geliştirmek.

Mesleki Eğitim Alanındaki İhtiyacı Karşılamak

Mesleki Yeterlilik açısından Mesleki Eğitim ve Öğretim sağlayıcıları ile sektör temsilcileri arasındaki uçurumu kapatmak.

İnteraktif Eğitim

ECVET kriterlerini ve güncel endüstri ihtiyaçlarını karşılayan çevrimiçi, etkileşimli bir eğitim ortamı sağlamak.

İletişim Formu

Sizlerden duymak için sabırsızlanıyoruz!