Fikri Çıktılar

ΙΟ2 - Çevrimiçi İnteraktif Sektör Odaklı Sosyal ve Dijital Beceri Öğrenme Modülleri

Metal Teknolojisi ve hafif metal Teknolojileri mavi yakalılar ve meslek öğrencileri, sosyal ve dijital beceri eğitim modüllerinin bir kombinasyonundan faydalanacaktır. Eğitimlerin iki yönü olacaktır:

A) Teknolojik olarak okuma yazma bilmeyenler, okuma yazma bilenler ve ileri düzeyde olanlar, Dijital Beceri eğitim paketi tarafından hedeflenecektir.
B) Sosyal beceri eğitim modülünde kapsanan konular, özgeçmiş hazırlamadan etkili iletişim ve liderlik normlarına kadar kapsamlı bir konuyu içerecektir.

Görevler
Raporlar ve Çıktılar
O2A1: Alan Araştırması ve İhtiyaç Analizi
Öğrenciler için kullanım kılavuzu